Uudised

TAP Projekti Partnerite Viimane Kohtumine

Partnerite viimase kohtumise Zoetermeeris (Holland) korraldas Leido Akadeemia ning see toimus 7.-8 juuli 2016. Päevakorras oli kogu projekti ning väljundite O3 “Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskirühmas olevate inimeste õpikodade metoodika” ning O4 “Kõrgemale ametkonnale ja sotsiaalpoliitika kujundajatele suunatud õpikodade metoodika” ülevaade.

Loe edasi...

Kuidas ots otsaga kokku viia, Euroopa kõige vaesemad riigid

"TAP-Koos vaesuse vastu" projektis, mida rakendatakse rahvusvahelise partnerluse ja mille rahastab Euroopa Komisjon (Erasmuse + Program) on tsükliline nähtuse analüüs vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest, mille pidevalt läbi viidakse. Olemasolevad andmed selles vallas sageli pärinevad sotsiaalsetest uuringutest. Üks nendest näidetest on Eurofound portaal, kus andmeid kogutakse Euroopa Liidu tegevuskava, seda avaldatakse www.eurofound.europa.eu.

Loe edasi...

Projektisisesed publikatsioonid - vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse valdkonnas toimiva süsteemi vaatlemine teisest vaatenurgast

Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on väga keerulised nähtused, seda mitte ainult nende tekkepõhjuste pärast, vaid ka nende kulgemise ning mitmete lahenduste tõttu, mida kahjuks ei saa alati rakendada. Need probleemid erinevad riigiti. Antud projekti raames valminud monograafia käsitleb vaesust ja sotsiaalset tõrjutust erinevatest vaatepunktidest: nii abivajaja, kui ka abi osutava institutsiooni perspektiivist.

Loe edasi...