Uudised

Holland

Võlgnikele tihti keeldutakse abi osutamast. Avaldused lükatakse tagasi üldiste reeglite alusel, kuid tegelikkuses on vaja individuaalset lähenemist.

 

Kuni selle aastani oli võimalik pöörduda KOV (Kohalik Omavalitsus) krediidipanga poole. Alates 1. jaanuarist tuleb teostada kontroll isiku abikõlblikkuse kohta. Utrechti Ülikooli teadlased leidsid, et paljudel töötajatel puudub piisav kogemus, ning tihti lastakse abivajaja silmist.

Teated abi ostuamise keeldumisest võlgnikele jõudsid ka Jetta Klijnsmani, kes töötab Sotsiaal- ja Tööhõive ministeeriumis. Tema nõuande kohaselt peakb ebaõiglase keeldumise puhul vaidlustama otsust kohalikus omavalitsuses või vajaduse korral pöörduma kohtusse. Eraldi meetmete rakendamiseks on Pr.Klijnsma arvates veel liiga vara. Võlgnike abistamise seaduse üle vaatamise ettepanek on alles arutamisel ning lõplik hinnang antakse alles järgmise aasta juulis.

(Allikas: www.trouw.nl – 22 August 2015)