Uudised

Holland

Projektist Üldiselt

TAP on Erasmus+ raames rahastatav projekt, mis keskendub "vaesuse vastasel võitlusel": "Together against Poverty". Projektis osalevad mitmed organisatsioonid Poolast, Eestist, Itaaliast, Rumeeniast, Hispaaniast ning Hollandist võtab osa Leido võrgustik. Üks põhieesmärkidest on vastastikune teadmiste jagamine, üksteiselt ja üksteisega uute toodete ja teenuste arendamise õppimine. "Ettevõtlus", selle sõna kõige laiemas tähenduses on üks põhiinstrumente vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse leevendamisel. Lisainformatsiooni ning uudiseid võib leida aadressil www.tap-project.eu. Mais saadeti tasuta uudiskiri kõigile huvilistele.

TAP-i kohtumine taani ekspertitega

1 juulil korraldas TAP projekti Taani osakond ajurünnaku 4 loenguga, millest võttis osa ka Jo Brothmer, Euroopa Vaesuse Vastase Võrgustiku juhatuse liige. Loenguid lugesid Klaas Molenaar (Finantsalane Kaasamine ja Uus Ettevõtlus, Haagi Ülikool), Nadja Jungmann (Võlad ja Võlgade Sissenõudmine, Haagi Ülikool), Louis Polstra (Tööturu Porbleemid, Hanze Groningen Ülikool) ja Leni Beukema (Jätkusuutlik Inimressurss, Hanze Groningen Ülikool).

Kohtumise eesmärkides olid: ekspertite vaheline mõttevahetus TAP projekti põhiteemadel ning projekti järgnevate tegevuste ning nende raamistiku arendamine. Lisaks sellele esitasid Jo Bothmer ning tema kolleeg Bert Wissinik Euroopa Vaesuse Vastase Võrgustiku ning EBC*Life Management porgrammi materjale.

See kohtumine andis meile soovitusi TAP projekti edaspidiseks liikumiseks, ning tõi kaasa ka vajalikku kriitikat. Järeldusi jagati väliriikide liikmetele Torino ürituse ajal.