Uudised

Sotsiaalülekande mõistet defineeritakse kõige sagedamini kui "ülekanne, mis saadakse tulude võrdlusperioodi ajal ning mille eesmärk on ootamatute väljaminekute osaline katmine skeemide, riiklike asutuste või vastavate MTÜ-de poolt. (NPISH)” [1].

Ülekannete hulka kuuluvad: peretoetused, eluasemetoetused, töötutoetused, pensionid ja sotsiaalabi. Võib öelda, et nad vähendavad otseselt vaesust. Antud väitele võib leida tõestuse alltoodud graafikust ja tabelist, vaadeldes vaesuse riski enne ja pärast sotsiaalülekandeid projektiriikides. Tulemused erinesid riigiti, alates 5,5%-st Rumeenias ja Itaalias kuni 10,4%-ni Hollandis.

Tabel 1. Vaesuse risk enne ja pärast sotsiaalülekandeid.

Riik Enne sotsiaalülekandeid Pärast sotsiaalülekandeid
Kokku Nooremad kui 18 Kokku Vanemad kui 18
Eesti 25,4 27,5 18,5 18,1
Hispaania 30,0 38,0 20,4 27,5
Holland 20,8 23,9 10,4 12,6
Poola 23,0 29,9 17,1 23,2
Rumeenia 27,8 40,0 22,3 32,1
Itaalia 24,6 33,6 19,1 24,8

Allikas: meie enda uuring toetudes EUROSTAT 2013 andmetele (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)

Graafik 1. Vaesuse riski indikaatorite võrdlus enne ja pärast sotsiaalülekandeid kõigis majapidamistes kokku

 

Allikas: meie enda uuring toetudes EUROSTAT 2013 andmetele (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)

Allikas:

[1] http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/definicje-pojec/3202,pojecie.html