Uudised

"TAP - Together Against Poverty" projekti raames analüüsiti vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse majanduslikke ja sotsiaalseid külgi. Üheks osaks oli valitud Euroopa riikide miinimumpalga analüüs.

Analüüs viidi läbi kuues riigis: Eestis, Hispaanias, Hollandis, Poolas, Rumeenias ja Itaalias [1]. Analüüs põhines EUROSTAT 2004-2015 andmetel 1. jaanuari seisuga. Antud riikides on selgelt näha erinevust miinimumpalkades (graafik 1). Kõrgeim miinimumpalga määr oli Hollandis, keskmiselt 1,4 tuhat eurot. Kõige madalam oli Rumeenias, kus vaid viimase 2 aasta jooksul tõusis see 200 euroni. Märkimisväärne on see, et antud riikides oli keskmine palk reegline 2-3 kord kõrgem kui miinimumpalk.

Graafik 1. Miinimumpalk aastatel 2004-2015 valitud Euroopa riikides

Allikas: Eurostat

Osad majapidamised kuuluvad madala töötundide arvuga majapidamiste hulka, mis võib omakorda põhjustada madalat sissetulekut. Vaesust soodustavaks teguriks võib osutuda laste olemasolu, ometigi ei ole see alati nii. Väga madala töötundide arvuga lastetutes majapidamistes on vaesus enam levinud. (Graafik 2).

Graafik 1. Majapidamised madala või väga madala töötundide arvuga (%).

 

Riik Lastega majapidamised Lasteta majapidamised
Väga madal madal Väga madal madal
Eesti 2,2 2,9 4,6 1,8
Hispaania 5,2 5,0 7,2 4,2
Holland 1,9 2,0 5,8 2,3
Poola 1,9 4,5 5,5 3,3
Rumeenia 1,9 4,2 4,0 1,9
Itaalia 3,4 4,7 3,5 3,6

Allikas: EUROSTAT, 2013

Madala ja väga madala töötundide arvuga lastega ja lasteta majapidamiste protsent Eestis on 11,5. Hispaanias oli see koguni 21,6%. Hollandis oli see peaaegu 2 korda väiksem, 12%, sarnanedes Rumeeniaga. Poolas ja Itaalias oli selleks numbriks 15,2%.

Märkus:

[1] Statsitika ei näita miinimumpalka Itaalias.