Uudised

"TAP - Together Against Poverty" projekti raames osalesid assotsiatsiooni esindajad viie päevalises (21.-25.09.2015) koolituses (LTTA). Kohtumine keskendus partneritele ning vastastikusele õppimisele. Kohtumise peamiseks väljanduks oli metodoloogia välja töötamine kahe töökoja jaoks.

 

Antud metodoloogiad on eelkõige mõeldud vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavatele inimestele, kuid ka kõrgemale ametkonnale ning poliitikutele. Metodoloogiate rakendamine toimub projekti järgnevates etappides. Kohtumise käigus oli osalejatel võimalus osaleda koolitustel ning jagada oma kogemusi. Projekti partnerid olid ette valmistanud erielemente, mis kokku moodustasid ühtse terviku. Seega said osalejad tutvuda (ning kasutada) grupitöö ja heuristilise meetoditega ning õppida oskuslikult rakendama pehmeid oskusi. Koostöö käigus töötati välja töökodade põhimetodoloogia ning areneti meeskonnana rohkem, kui iialgi varem, mis omakorda tagab efektiivsema tegutsemise projekti raames. Väljaspool kohtumise formaalset osa, said partnerid koos veeta vaba aega, mis aitas kaasa meeskonna vaimu arenemisele ning vastastikuse usalduse ülesehitamisele. Kohtumine Torinos mitte ainult ei taganud paremaid tegevusi projektis, vaid aitas ka tugevdada projektis osalejate meeskonnavaimu.