Uudised

"TAP-Koos vaesuse vastu" projektis, mida rakendatakse rahvusvahelise partnerluse ja mille rahastab Euroopa Komisjon (Erasmuse + Program) on tsükliline nähtuse analüüs vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest, mille pidevalt läbi viidakse. Olemasolevad andmed selles vallas sageli pärinevad sotsiaalsetest uuringutest. Üks nendest näidetest on Eurofound portaal, kus andmeid kogutakse Euroopa Liidu tegevuskava, seda avaldatakse www.eurofound.europa.eu.

"Euroopa elukvaliteedi uuringu 2012" jooksul tehti küsimustiku analüüs , sealhulgas küsimusi elatustase ja puuduses, ja küsimus, kuidas ots otsaga kokku tulla. Esitatud andmed portaalis võimaldab meil gruppis vastused vastavalt erinevatele sissetulekuga rühmade vastajatest leida. Võttes arvesse "TAP" projekti teema, oli valitud väiksema sissetulekuga isikud. Nendel inimestel on võimalus valida üks kuuest võimalusi: suurte raskustega, raskustega, mõningate raskustega, haldjas kergesti, lihtsalt, väga lihtsalt. Pärast vastuste analüüsimisest on pakkutud ainult äärmuslikud hinnangud: "suurte raskustega" ja "väga lihtne" see on lihtne märgata suurt erinevust selles osas Euroopa riikide seas (joonis 1 ja 2).

Joonis 1. Leibkondade osakaalu levik, olukorra hindamine nagu "suurte raskustega".

Allikas: ise väljatöötamine põhineb www.eurofound.europa.eu

 

Joonis 2. Leibkondade osakaalu levik, olukorra hindamine nagu "väga lihtne".

Allikas: ise väljatöötamine põhineb www.eurofound.europa.eu

 

Keskmiselt 20% leibkondadest Euroopas näitas, et nad "ots otsaga kokku viivad", väga suurte raskustega (keskmiselt 19,6%). Mõnedes riikides, nagu Kreeka, Rumeenia, Slovakkia ja Leedu määr oli oluliselt kõrgem (vastavalt 51.5% Kreekas, 38,2% Rumeenias 35,6% Slovakkias ja 32,1% Leedu). Asjaolu, et jõudes madalaima sissetulekuga kodumajapidamistesse võiks rahuldada oma vajadusi väga kergesti, usub vähem kui 2,3% leibkondadest (keskmiselt). Vastus "keskmine" oli vaid 1,4%. Üle 10% selle kategooria hindamise märgitud ainult Taanis ja Rootsis (vastavalt 12,1% ja 10,2%). Mõnedes riikides polnud üldse sellist vastust, nii et see olukord vastajate sõnul ei toimu üldse (Montenegro, Ungari, Leedu, Malta, Slovakkia ja Portugal). Projekti partneri riikides näitas järgmise vastuse analüüsitud kategooriad (tabel 1).

 

Tabel 1. Vastuse analüüsitud kategooriad projekti partneri riikides:

Riik Suurte raskustega Väga lihtne
Eesti 19,6 0,8
Hispaania 24,6 1,6
Madalmaad 11,9 3,5
Poola 24,7 1,2
Rumeenia 38,2 0,9
Itaalia 17,7 0,8

Allikas: ise väljatöötamine põhineb www.eurofound.europa.eu