Uudised

Partnerite viimase kohtumise Zoetermeeris (Holland) korraldas Leido Akadeemia ning see toimus 7.-8 juuli 2016. Päevakorras oli kogu projekti ning väljundite O3 “Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskirühmas olevate inimeste õpikodade metoodika” ning O4 “Kõrgemale ametkonnale ja sotsiaalpoliitika kujundajatele suunatud õpikodade metoodika” ülevaade.

Partnerid jagasid informatsiooni mõlemale sihtrühmale suunatud õpikodade läbiviimise kohta (tegevus O3 ja O4 raames). Osalejad andsid positiivset tagasisidet kõikides riikides ning rõhutasid omandatud teadmiste praktilisust.

Lisaks sellele kulus osa kohtumisest hindamise- ja levitamisega seotud teemadele. Projekt kutsus esile suure huvi rahvusvahelisel foorumil, mis kajastus osade partnerite osalemises Euroopa Vastase Võrgustiku (EAPN) konverentsidel. Lisaks sellele tunti huvi uurimustulemuste ning õpikodade kokkuvõtte vastu ka kohalikul tasandil, mida arutasime ka meie kohtumisel. Teisel päeval kohtusime Hollandi tervishoiu-, sotsiaal- ja spordiministeeriumis, kus leidis aset huvitav kohtumine ministeeriumite esindajatega parimate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastaste vahendite leidmiseks.