• Together Against Poverty

  • 1

Het hoofddoel van het project is het voorkomen van armoede door middel van het ontwikkelen en implementeren van onderwijsinstrumenten die geschikt zijn voor de twee doelgroepen van het project

zij die het meest kwetsbaar zijn voor armoede en sociale uitsluiting (zoals werklozen, mensen met een lage opleiding , een - ouder - gezinnen of grote gezinnen)

politici en degenen die de besluiten nemen over zaken ten aanzien van de strategie rond sociale zaken

Het project is het resultaat van de vastgestelde kloof tussen de daad - werkelijke behoefte van mensen die behoren tot beide groepen. Deze kloof is het resultaat van een onbegrip ten aanzien van het risico dat armoede en sociale uitsluiting met zich meebrengt zonder adequate ondersteuning.

The European Social Charter is a Council of Europe treaty signed in Turin on 18 October 1961, which safeguards day-to-day freedoms and fundamental rights: housing, health, education, employment, legal and social protection, freedom of movement for individuals, non-discrimination. The substance of the Charter was supplemented by a revised version in 1996.

 


Article 30


The right to protection against poverty and social exclusion.
With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection against poverty and social exclusion, the Parties undertake:

  • to take measures within the framework of an overall and co-ordinated approach to

  • promote the effective access of persons who live or risk living in a situation of social exclusion or poverty, as well as their families, to, in particular, employment, housing, training, education, culture and social and medical assistance; to review these measures with a view to their adaptation if necessary.

De belangrijkste opbrengsten worden gekoppeld aan gerichte acties in twee fases van het project.

Onderzoek (01/09/2014 - 31/08/2015)

In de eerste fase wordt een gedegen onderbouwd onderzoek verricht naar armoede en sociale uitsluiting, aangevuld met een onderzoek naar sociale zekerheidssystemen. Deze acties zullen naar verwachting de volgende zaken opleveren

  • Onderzoeksrapport over armoede

  • Onderzoeksrapport over het functioneren van sociale zekerheids-systemen

Workshops (01/09/2015 - 31/08/2016)

De tweede fase houdt in de ontwikkeling van een trainingsmethode, met workshops voor de twee doelgroepen. De resultaten van deze van fase zijn :

  • Methodolog ie voor het geven van workshops gericht op groepen met mensen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting ;
  • Methodolog ie voor het geven van workshops die gericht zijn op beleidsmakers en degen en die betrokken zijn bij de politiek rond sociale zaken