The Center for Education and Enterprise Support

Het centrum werkt vanaf 30.06.2004 aan het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de ondersteuning en promotie van het moderne onderwijs en ondernemerschap, wetenschap-pelijk onderzoek en advies, het geven van trainingen, uitgeven, marketing, consulting en pr-activiteiten. Men levert diensten aan het onderwijs, om ze daarrmee te ondersteunen, door middel van de uitvoering van transnationale onderwijsprojecten die gericht zijn op jongeren en de organisatie van de opleiding. Er loopt ook een overleg met ondersteuning voor bedrij¬ven die actief zijn in de Regio Sub-Karpaten en de Regio Lesser Polen en men implemen¬teert investeringsprojecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijf¬sondersteunende diensten. Men is actief op het gebied van wetenschap, gericht op de inzet voor onderzoeksprojecten en op het gebruik van haar eigen analyses voor de samenleving.

Address
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
P: +48 17 853 66 72
 


The Spanish Confederation of Education and Training Centers

De Spanish Confederation of Education and Training Centers (CECE) is een non-profit werkgevers-en beroepsorgani-satie, opgericht in 1977. Men vertegenwoordigt een brede onderwijssector in Spanje van basisschool tot universiteit. De leden zijn Onderwijs-en Training Centra - meer dan 5000. De rol van CECE als organisatie is: het managen van het updaten van onderwijskundige overeenkomsten; onderhan-delen rond collectieve arbeidsovereenkomsten; vertegenwoordigen van de sector in collegiale besturen; vertegen-woordigen van de organisatie in de Spaanse werkgeversorganisatie (CEOE); vervullen van een actieve rol in een aantal internationale organisaties en contacten onderhoud en met de publieke onderwijs-authoriteiten

Address
Marqués de Mondéjar
29 - 31, 1ª planta - 28028 Madrid
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


MITRA

Mittetulundusühing MITRA is een non-governmentele organisatie, opgericht binnen Estland in 2012 door vrijwilligers met ervaring in Europese projecten zoals Youth in Action, NordPlus, EuropeAid, DAPHNE, Grundtvig en Leonardo da Vinci Partnership. Een van de doelen van MITRA is om mensen met weinig kansen – werklozen, nationale minder-heden, laag opgeleiden en mensen zonder een beroepsgerichte opleiding – in hun werkzame leven te motiveren om verder te leren en sociale uitsluiting te voorkomen.

Contact
Pavel Smulski, MITRA president
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P.

Vrijwilligers Ondersteunings Center V.S.S.P. is een non-profit organisatie (lid van de National Coordination of Service Centres CSVnet), gevestigd in Turijn in het noorden van Italie. Men bestaat sinds 1997 en verricht werkzaamheden op basis van nationale regelingen voor vrijwilligers (L n. 266-11th August 1991; M.D. - 8th October 1997). V.S.S.P. biedt gratis diensten aan zoals training, consultancy (advies) en hulp bij het opzetten van plannen door de vrijwilligersorganisaties in de provincie Turijn. Het stuurt een network aan met meer dan 1000 non-profit associaties, door ze te voor zien van alle instrumenten die nodig zijn om hun doelen te bereiken.

Address
Via Giolitti, 21
10123 Torino
800/590000
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium

Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice (in het Engels: Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium – RWCT IC; zie www.rwctic.org) is een brede community voor onderwijsgevenden die samenwerken over de grenzen van culturen heen. Het gaat om het versterken van het begrip ‘lesgeven en leren ’door leraren en leerlingen erbij te betrekken, met een kritische reflectie erop. We promoten kritisch denken over onderwijs dwars door de onderwijs systemen heen in dewereld. We definieren kritisch denken als een onafhankelijke, zelfstandige vorm van sociaal denken, iets dat begint met het stellen van vragen en het opwerpen van problemen, hetgeen onderbouwing met argumenten vraagt als het gaat om het benoemen van antwoorden en oplossingen. Kritische denkers ontwikkelen hun eigen oplossingen met goede argumenten en overtuigende bewijzen. Ze erkennen dat er meerdere oplossingen kunnen zijn, en daarom streven ze ernaar te laten zien waarom de oplossingen van hun voorkeur logisch en praktisch zijn (Klooster, 2001).

Contacts
Maria Kovacs,executive director
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ariana-Stanca Vacaretu, project manager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


Leido Academy

Leido is een nationaal opererend netwerk in Nederland. Het is betrokken bij ‘levenlang leren’, door het samenbrengen van mensen die vooral werkzaam zijn bij instellingen voor mbo (VET) en hbo (HPE) – teneinde ontwikkelingen rond LLL met elkaar te bespreken. In het kader daarvan worden allerlei activiteiten ontplooid en worden de uitkomsten van discu ssies worden gepubli ceerd via rapporten, documenten en nieuwsbrieven, om zo de publieke mening te voeden. Leido is opgericht in 1999. Het management van het netwerk en de werkgroepen wordt aangestuurd door personen die binnen het mbo en hbo werkzaam zijn (geweest). De leden, rond de 1500 mensen, werken als coordinatoren, leraren, programmamanagers, directeuren, studiebegeleiders, kwaliteitszorgmedewerkers, adviseurs, enz. Op deze wijze kan aan concrete zaken worden gewerkt, wetende dat problemen niet van de ene op de andere dag van oplossingen zijn te voorzien. Deze aanpak maakt Leido zonder meer uniek.

Address
Leido Academy
Postbus 15373
1001 MJ Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.