Nieuws

Laatste partner-bijeenkomst in het TAP project

De laatste vergadering van de partners in Zoetermeer (Nederland) werd georganiseerd door Leido Academy op 7 en 8 juli, 2016. De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren een overzicht van het werk binnen "Methodologie van workshops voor mensen met een risico op armoede en sociale uitsluiting (actiepunt O3) en "Methodologie van workshops voor beleidsmakers en politici" (actiepunt O4), alsmede het overzicht van het hele project.

Lees meer...

HOE UITERSTEN ELKAAR RAKEN, DE ARMSTEN IN EUROPA

In het "TAP-Together Against Poverty"-project, dat in een internationale samenwerking wordt uitgevoerd en wordt gefinancierd door de Europese Commissie (in het kader van het Erasmus+-programma) wordt permanent een cyclische analyse van het fenomeen ‘armoede en sociale uitsluiting’ uitgevoerd. De beschikbare gegevens op dit gebied komen vaak voort uit sociaal onderzoek. Een van die voorbeelden is de Eurofound-portal, waar de voor de Agenda van de Europese Unie verzamelde gegevens worden gepubliceerd (www.eurofound.europa.eu).

Lees meer...

Publicaties binnen het project – kijkend vanuit verschillende perspectieven naar het systeem zoals dat functioneert bij armoede en sociale uitsluiting

Armoede en sociale uitsluiting zijn zeer complexe fenomenen, die niet alleen worden veroorzaakt door hun bekende ‘wortels’, maar ze zijn het ook vanwege andere ‘gedaantes’ die zij in de tijd aannemen en allerlei mogelijke oplossingen die niet altijd worden uitgevoerd. Deze problemen zijn afhankelijk van een land waarin ze zich voordoen. De onderzoeken binnen het project zijn zodanig dat er vanuit verschillende gezichtspunten wordt gekeken naar de problemen van armoede en sociale uitsluiting: het perspectief van een persoon die een risico op armoede loopt, alsmede het oogpunt van de instellingen voor de sociale zekerheid.

Lees meer...