Nieuws

Nederland

Mensen in de schulden krijgen vaak ten onrechte geen hulp van de gemeente. Uitkeringen wor-den vaak afgewezen op basis van de algemene regels, hoewel ze individueel moeten worden beoordeeld.

 

Tot dit jaar konden de mensen naar de Kredietbank van de gemeente. Sinds 1 januari moeten de sociale wijk teams controleren of de persoon in aanmerking komt voor steun. Volgens onderzoe-kers van de Universiteit van Utrecht hebben vele teams gebrek aan voldoende deskundigheid en verliezen het individu uit zicht.

De signalen dat mensen met schulden te vaak afgewezen worden, hebben Jetta Klijnsma, staats-secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bereikt. Zij adviseert mensen die zijn afgewe-zen om de verkeerde redenen om voor een bezwaar naar de gemeente te gaan, of zelfs naar de rechter. Voor de overige maatregelen vindt Klijnsma het nog te vroeg. De evaluatie van de wet voor schuld¬¬hulpverlening die door de gemeente wordt verleendm is nog maar net in gang gezet en zal niet klaar zijn tot juli volgend jaar.

(bron: www.trouw.nl – 22 Augustus 2015)