Nieuws

Armoede en sociale uitsluiting zijn zeer complexe fenomenen, die niet alleen worden veroorzaakt door hun bekende ‘wortels’, maar ze zijn het ook vanwege andere ‘gedaantes’ die zij in de tijd aannemen en allerlei mogelijke oplossingen die niet altijd worden uitgevoerd. Deze problemen zijn afhankelijk van een land waarin ze zich voordoen. De onderzoeken binnen het project zijn zodanig dat er vanuit verschillende gezichtspunten wordt gekeken naar de problemen van armoede en sociale uitsluiting: het perspectief van een persoon die een risico op armoede loopt, alsmede het oogpunt van de instellingen voor de sociale zekerheid.

 

De eerste publicatie: "Het gezicht van de armoede en sociale uitsluiting in bepaalde Europese lan-den", toont de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd onder een groep mensen in armoede, sociale uitsluiting of die het risico lopen op deze problemen. Dat is gebeurd in zes Europese landen: Estland, Spanje , Nederland, Polen, Roemenië en Italië. De bundel raakt aan de theoretische aspecten van deze problemen en aan de verschillen als gevolg van verschillende definities die in elk land worden gebruikt. Echter, het belangrijkste onderdeel van deze publicatie was de analyse van de problemen, op basis van reacties van de respondenten.

Een van de vrouwen die werd ondervraagd, zei:

"Mijn situatie is moeilijk, om in mijn basisbehoeften te voorzien. Ik moet schroot, lege flessen verzamelen en van dit extra geld kan ik betalen voor de huur, elektriciteit, gas. Dit is echt vernederend [...]. Niet iedereen houdt van het feit dat ik graaf in vuilnisbakken, op zoek naar flessen of blikjes, en het zet ze aan tot het plagen door hun kinderen van. Het is erg pijnlijk. " [Vrouw, leeftijd 55]

Dit korte fragment laat zien hoe complex het probleem was wat betreft het onderzoek. Een van de doelen van deze publicatie was een evaluatie van mogelijke preventieve maatregelen, waaronder de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden bij leden van de onderzoeksgroep. Voor onderzoekers waren hun meningen de belangrijkste bron van informatie over een mogelijke effectiviteit van deze aanpak om te komen tot het overwinnen van armoede en het komen tot sociale re-integratie. Uit het onderzoek blijken bepaalde voorkeuren en denkpatronen, afhankelijk van de beschikbaarheid van ondersteuning. Hoe effectiever gericht op de klant binnen de verzorgingsstaat, hoe groter het ge-loof in het succes van deze vorm van steun. Significant was in dit geval ook de omvang en de diepte van armoede en uitsluiting, waarmee de deelnemers aan het onderzoek werden geconfronteerd. Van-wege het onderwerp van de voorgestelde oplossing - de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden – was een recensent van deze publicatie Prof. Leszek Woźniak, PhD.Eng. van de Rzeszow University of Technology, een van de meest erkende experts op het gebied van ondernemerschap.

De tweede publicatie verwijst naar bestaande modellen van het verzekeren van een vorm van welzijn, gericht op het helpen van mensen in armoede of sociale uitsluiting en op het voorkomen van deze problemen. De publicatie: "Modellen van maatschappelijk welzijn in de gekozen Europese landen", presenteert niet alleen geaccepteerde oplossingen in al deze landen, maar geeft ook aan waarmee moet rekening worden gehouden, om zo ruimte te kunnen bieden voor verbeteringen. Deze bundel is ontwikkeld op basis van onderzoek onder de groep van sociaal werkers en beleidsmakers. Met hun verklaringen, opmerkingen en suggesties is rekening gehouden bij het formuleren van de aanbevelingen. Zij werden ook gevraagd om het geven van een verklaring met betrekking tot de wijze waarop ondernemersvaardigheden kunnen zorgen voor het komen uit armoede . Ook konden ze aangeven wat de beste manier is om hen te helpen als deze mensen zijn of worden geconfronteerd met sociale problemen. De recensent van deze publicatie was Prof. Giancarlo Rovati van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Milaan.

Beide bundels zijn het resultaat van het TAP-project en zijn verkrijgbaar in papieren en elektronische versies.

Download:

“Armoede en sociale uitsluiting in een aantal Europese landen” Download

“Sociale zekerheidsmodel in een aantal Europese landen” Download