Nieuws

Gedurende vijf dagen in september (21-25.09.2015) namen vertegenwoordigers van de part¬ners deel aan een kort trainingsprogramma (LTTA), in het kader van het project "TAP - Samen tegen armoede". De bijeenkomst was gewijd aan de activiteiten van de partners in het project, met een focus op weder¬zijds leren en met als belangrijkste doel de ontwikkeling van twee adequate workshopmethodes.

 

Deze methodes zijn gericht op mensen in armoede, sociale uitsluiting, alsmede op beleidsmakers en de lokale politiek en vormen het resultaat voor de volgende fases van het project. Tijdens de training van vijf dagen kregen degenen die zich bezighouden met het project, de kans om elkaars ervaringen te delen en te ondergaan, hetgeen hielp om de noodzakelijke vaardigheden te ver-werven. Dit was vooral het belangrijkste gebied dat aandacht kreeg. Partners van het project richtten zich op de voorbereiding van specifieke elementen van het trainings-programma, dat een samenhangend geheel vormt. Vandaar dat de deelnemers de gelegenheid had-den om zich vertrouwd te maken met (en om te oefenen met) methoden voor groepswerk, het gebruik van heuristische methoden en een stevige implementatie van ‘soft skills’. Al samenwerkend ontwikkelden de partners allerlei zaken voor de elementaire workshops, kijkend naar de methodiek, geïntegreerd vanwege het moeten werken als een team - in grotere mate dan daarvoor, hetgeen resulteerde in een verbeterde doeltreffendheid van de acties binnen het project. Afgezien van de for¬mele insteek van de bijeenkomsten binen het project was er ook vrije tijd om samen door te brengen, voor het opbouwen van het wederzijds vertrouwen. De ontmoeting in Turijn bracht niet alleen een bepaald effect teweeg in het project, maar deze hielp ook om de relatie tussen mensen die betrokken zijn bij het project te versterken.