Nieuws

In het "TAP-Together Against Poverty"-project, dat in een internationale samenwerking wordt uitgevoerd en wordt gefinancierd door de Europese Commissie (in het kader van het Erasmus+-programma) wordt permanent een cyclische analyse van het fenomeen ‘armoede en sociale uitsluiting’ uitgevoerd. De beschikbare gegevens op dit gebied komen vaak voort uit sociaal onderzoek. Een van die voorbeelden is de Eurofound-portal, waar de voor de Agenda van de Europese Unie verzamelde gegevens worden gepubliceerd (www.eurofound.europa.eu).

In "European Quality of Life Survey 2012" werd voor de vragenlijst een analyse uitgevoerd, met inbegrip van vragen over de levensstandaard en het ontberen van veel zaken, en de vraag over ‘hoe rond te komen’. De gepresenteerde gegevens bij de portal stellen ons in staat om de antwoorden op basis van verschillende inkomensgroepen van de respondenten te groeperen. Rekening houdend met het onderwerp van het TAP-project is gekozen voor mensen met de laagste inkomens. Bij die mensen is de mogelijkheid om zes opties te kiezen: met veel moeite, met moeite, met enige moeite, redelijk eenvoudig, gemakkelijk, heel gemakkelijk. Na een analyse van de antwoorden, alleen voor extreme ratings, dat wil zeggen: "zeer moeilijk" en "zeer gemakkelijk" is eenvoudig de enorme ongelijkheid te constateren als het gaat om de Europese landen (grafieken 1 en 2).

Grafiek 1. Verdeling van percentage huishoudens, waarvan de situatie is beoordeeld als "met grote moeite".

Bron: Bewerking van informatie op: www.eurofound.europa.eu

 

Grafiek 2. verdeling percentage gezinnen/huishoudens, voor de situatie die is beoordeeld als "zeer gemakkelijk"

Bron: Bewerking van informatie op: www.eurofound.europa.eu

 

Gemiddeld 20% van de huishoudens in Europa geeft aan dat zij met zeer veel moeite kunnen ‘rondkomen’ (mediaan 19,6%). In sommige landen zoals Griekenland, Roemenië, Slowakije en Litouwen, is het percentage significant hoger (respectievelijk 51,5% in Griekenland, 38,2% in Roemenië, 35,6% in Slowakije en 32,1% in Litouwen). In de stelling dat bij het bereiken van de laagste inkomens een huishouden heel gemakkelijk kan voldoen aan de behoeften, gelooft minder dan 2,3% van de huishoudens (als een gemiddelde). Het mediane antwoord was in dit geval slechts 1,4%. Meer dan 10% van deze bevraagde categorie huishoudens is alleen te vinden in Denemarken en Zweden (respectievelijk 12,1% en 10,2%). In een aantal van de onderzochte landen is dit antwoord helemaal niet gekozen, een dergelijke situatie doet zich volgens de respondenten helemaal niet voor (in Montenegro, Hongarije, Litouwen, Malta, Slowakije en Portugal).

De landen van de projectpartners vertoonden de volgende reacties in de geanalyseerde categorieën (Tabel 1).

 

Tabel 1. Respons in de landen van de projectpartners.

Land Met veel moeite Zeer gemakkelijk
Estland 19,6 0,8
Spanje 24,6 1,6
Nederland 11,9 3,5
Polen 24,7 1,2
Roemenie 38,2 0,9
Italie 17,7 0,8

Bron: Bewerking van informatie op: www.eurofound.europa.eu