Nieuws

Goed, voldoende... maar... wat zal de toekomst ons brengen?

In ons onderzoek voor de TAP-project vragen we mensen in Nederland naar hun situatie, in een specifiek aantal gevallen. Ze hebben niet zoveel geld, geen spaargeld, en in de meeste gevallen zijn er schulden. Maar in het algemeen zijn ze hoopvol, toch relatief tevreden met hoe de situa-tie is. Het is niet goed, net genoeg... maar het kon slechter.

Lees meer...

Korte samenvatting van de onderzoeksresultaten

In het kader van het project werden tussen november 2014 tot januari 2015 in Polen diepte-interviews gehouden met 15 vertegenwoordigers van de doelgroep van het project d.w.z. mensen die uiterst kwetsbaar zijn voor armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer...