Nieuws

Het risico op armoede rekening houdend met sociale overdrachten

Sociale overdrachten worden meestal omschreven als ‘inkomensoverdrachten aan huis¬houdens tij-dens een inkomstenreferentieperiode, bedoeld om de financiële last te verminde¬ren als gevolg van de vele onvoorspelbare situaties of behoeften, met gebruikmaking van gezamenlijk georganiseerde rege-lingen dan wel via buiten dergelijke regelingen om aan huishoudens verleende diensten door over-heidsorganen of instellingen zonder winstoog¬merk’.[1].

Lees meer...

Onderzoeken van verschillende methodes… - LTTA in Turin.

Gedurende vijf dagen in september (21-25.09.2015) namen vertegenwoordigers van de part¬ners deel aan een kort trainingsprogramma (LTTA), in het kader van het project "TAP - Samen tegen armoede". De bijeenkomst was gewijd aan de activiteiten van de partners in het project, met een focus op weder¬zijds leren en met als belangrijkste doel de ontwikkeling van twee adequate workshopmethodes.

Lees meer...