Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie działa od 30.06.2004 roku prowadząc działalność związaną ze wspieraniem i promocją współczesnej edukacji oraz przedsiębiorczości, prowadzeniem badań naukowych i konsultingowych, prowadzeniem działalności szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej, doradczej oraz reklamowej. Stowarzyszenie świadczy usługi wspierające edukację poprzez realizację edukacyjnych projektów ponadnarodowych adresowanych do osób młodych i organizację szkoleń. Prowadzi także wsparcie doradcze dla firm działających na terenie Podkarpacia oraz Małopolski i realizuje projekty inwestycyjne mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług wsparcia przedsiębiorczości. Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność na polu naukowym, wyrażającą się w zaangażowaniu w projekty badawcze i prowadzeniu własnych analiz społecznych.

Adres
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
P: +48 17 853 66 72
 


The Spanish Confederation of Education and Training Centers

Hiszpańska Konfederacja Oświaty i Ośrodków Szkoleniowych (CECE) jest organizacją non-profit. To profesjonalna organizacja założona w 1977 roku, która reprezentuje szeroki sektor edukacji w Hiszpanii od przedszkola do poziomu uniwersyteckiego. Obejmuje ponad 5000 ośrodków kształcenia i szkolenia wśród swoich członków. Role instytucjonalne CECE to: zarządzanie aktualizacją umów edukacyjnych; negocjowanie umów zbiorowych w tym sektorze; reprezentacja tego sektora w kolegialnych zarządach; obecność instytucjonalna w Organizacji Pracodawców hiszpańskich (CEOE) oraz w niektórych organizacjach międzynarodowych, w których bierze czynny udział, a także utrzymywanie kontaktów z władzami publicznymi w sektorze edukacji. CECE jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: EFVET (Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego), ESHA (Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Europejskich) oraz ECNAIS (Rada Europejska Krajowych Stowarzyszeń Szkół Niezależnych)

Adres
Marqués de Mondéjar
29 - 31, 1ª planta - 28028 Madrid
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


MITRA

Mittetulundusühing MITRA to organizacja pozarządowa założona w Estonii w 2012 roku przez wolontariuszy z doświadczeniem w projektach europejskich, takich jak Młodzież w działaniu, NordPlus, EuropeAid, Daphne, Grundtvig i Leonardo da Vinci (partnerstwa). Jednym z celów MITRA jest włączanie osób dyskryminowanych - bezrobotnych, mniejszości narodowych, słabo wykształconych i pozbawionych kwalifikacji za wodowej - do aktywnego życia, motywacja do nauki i unikania wykluczenia społecznego. MITRA pracuje z tymi grupami na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim

Kontakt
Pavel Smulski, MITRA president
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Centro Servizi per il Volontariato Vol.To

Centrum wsparcia Vol.To to organizacja non-profit (członek Krajowej Koordynacji Służby Centra CSVnet) z siedzibą w Turynie, w północnych Włoszech, która pracuje od 1997 roku, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi wolontariatu (L. n 266 z dnia 11 sierpnia 1991.; MD z dnia 08 października 1997). V.S.S.P. oferuje bezpłatne usługi, takie jak szkolenia, doradztwo, pomoc w planowaniu wsparcia dobrowolnych stowarzyszeń, w prowincji Turyn. Zarządza siecią ponad 1000 stowarzyszeń non-profit, zapewniając im wszystkie narzędzia niezbędne do realizacji ich celów.

Adres
Via Giolitti, 21
10123 Torino
800/590000
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium

Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice to globalna społeczność wychowawców współpracujących w różnych kulturach i obszarach w celu lepszego zrozumienia nauczania i uczenia się przez zaangażowanie nauczycieli i uczniów w krytyczną refleksję. Promujemy edukację myślenia krytycznego w całym systemie edukacji na całym świecie. Definiujemy krytyczne myślenie jako niezależne, samodzielne myślenie społeczne, które rozpoczyna się od stawiania pytań i podnoszenia problemów i wymaga uzasadnionych argumentów podczas identyfikacji odpowiedzi i rozwiązań. Krytyczne myślenie rozwija własne rozwiązania problemów.

Kontakt
Maria Kovacs,executive director
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ariana-Stanca Vacaretu, project manager
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Leido Academy

Leido to sieć ogólnokrajowa działająca w Holandii. Bierze udział w kształceniu ustawicznym, zrzesza osoby pracujące w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucjach szkolnictwa wyższego w celu ułatwienia dyskusji. Używamy różnych działań na dostosowanie się do dyskusji, której wyniki publikujemy w biuletynach, sprawozdaniach i innych dokumentach. Leido została założona w 2003 roku. Kierownictwo sieci i grupy robocze są kierowane przez ludzi, którzy również pracują lub pracowali w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, nie jako menedżerowie, ale jako koordynatorzy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści w programie zapewnienia jakości, deweloperzy, itp. – zapewni to, że dyskusje będą dotyczyły praktycznych aspektów, gdyż wiedzą oni, że te problemy trzeba rozwiązywać.

Adres
Leido Academy
Postbus 15373
1001 MJ Amsterdam
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.