Aktualności

Końcowe spotkanie partnerów w ramach projektu TAP

Końcowe spotkanie partnerskie w ramach projektu odbyło się w Zoetermeer (Holandia) a zostało zorganizowane przez Leido Academy w dniach 7 i 8 lipca 2016 r. Głównym przedmiotem spotkania była dyskusja nad dwoma końcowymi rezultatami projektu: O3 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” i O4 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych” a także przegląd realizacji całości projektu.

Czytaj więcej...

Jak wiążą koniec z końcem najubożsi w Europie

W ramach projektu „TAP-Razem Przeciw Ubóstwu” realizowanego w partnerstwie międzynarodowym w finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Program Erasmus+), prowadzone są nadal cykliczne analizy zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dane dostępne w tym zakresie pochodzą często z prowadzonych badań społecznych. Jednym z przykładów jest portal Eurofound, na którym publikowane są dane gromadzone przez tę właśnie agendę Unii Europejskiej (www.eurofound.europa.eu).

Czytaj więcej...

Publikacje w projekcie – spojrzenie z dwóch stron na funkcjonujący system w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego

Ubóstwo i wykluczenie społeczne są zjawiskami bardzo złożonymi, nie tylko ze względu na przyczyny ich powstawania, ale także z powodu odmiennego przebiegu i wielu możliwych rozwiązań, które nie zawsze mogą zostać zastosowane. Problemy te różnią się także w zależności od kraju, w którym występują. W monografiach przygotowanych w ramach projektu poruszono zagadnienie ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych punktów widzenia: od strony osób dotkniętych tymi problemami oraz od strony instytucji pomocowych.

Czytaj więcej...