Aktualności

W marcu, partnerzy spotkali się w Cluj-Napoca w Rumunii.

Głównym tematem spotkania były zakończone właśnie badania terenowe z osobami żyjącymi w ubóstwie lub zagrożonymi nim oraz z przedstawicielami instytucji społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Okazuje się, że w każdym kraju istnieje problem ubóstwa, nawet w postrzeganej jako kraj o dużym standardzie życia Holandii. Wnioski z badań zostaną zamieszczone w publikacjach, do których przygotowania szykują się partnerzy. Ważnym punktem spotkania był temat upowszechniania. Dokonano przeglądu dotychczasowych i zaplanowano kolejne działania mające na celu informowanie o projekcie.