Aktualności

Holandia

Osoby zadłużone często niesłusznie nie otrzymują pomocy od gmin. Wnioski są często odrzucane na podstawie ogólnie przyjętych zasad, choć powinny podlegać ocenie indywidualnej.

Do tego roku, osoby w potrzebie mogły wziąć kredyt w Banku Gminnym (Credit Bank of the Municipality). Od 1 stycznia powiatowe zespoły pracowników socjalnych mają obowiązek sprawdzić czy dana osoba może być objęta wsparciem. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na Uniwersytecie w Utrecht, wiele społeczności lokalnych nie posiada odpowiedniej wiedzy, przez co traci kontakt z osobami w potrzebie.

Wiadomość o tym, że wnioski osób posiadających długi są odrzucane, dotarła do Pani Jetta Klijnsma, Sekretarz Stanu ds. Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Doradza ona osobom, których wnioski zostały odrzucone z niewłaściwych powodów, zgłoszenie zastrzeżeń w gminie lub nawet wejście na drogę sądową. Co do dalszych działań, Klijnsma uważa, że jest jeszcze za wcześnie. Ustawa o anulowaniu długów przez Gminy jest w trakcie oceny, która potrwa do lipca przyszłego roku.

(źródło: www.trouw.nl – 22 sierpnia 2015)