Aktualności

W dniach 21 i 22 lipca 2015 r. partnerzy projektu „TAP - Razem przeciw ubóstwu” gościli na spotkaniu u Partnera estońskiego – stowarzyszenia MITRA. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu pracy nad publikacjami naukowymi opracowanymi na podstawie przeprowadzonych badań.

Pierwsza z monografii, „Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich”, została ukończona i oddana do tłumaczenia. Druga, „Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich”, została przez Partnerów poprawiona i uszczegółowiona. Obie z nich pozwalają na precyzyjne wskazanie tych obszarów wsparcia, na które należy zwrócić uwagę podczas opracowywania i realizacji warsztatów dedykowanych grupom docelowym projektu. Partnerzy poświęcili także czas na sprawy upowszechniania projektu oraz na zbliżający się krótki program szkoleniowy (LTTA), który ma odbyć się we wrześniu br. w Turynie.