Aktualności

Zagrożenie ubóstwem a transfery społeczne

Transfery społeczne definiowane są najczęściej jako: „bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH)” [1].

Czytaj więcej...

Korzystając z różnych metod… - LTTA w Turynie

Przez pięć wrześniowych dni (21-25.09.2015) przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w krótkim programie szkoleniowym (LTTA) w ramach projektu „TAP - Razem przeciw ubóstwu”. Celem spotkania dedykowanego pracującym w ramach projektu było wzajemne uczenie się zorientowane na wypracowanie dwóch adekwatnych metodologii warsztatów.

Czytaj więcej...