The Center for Education and Enterprise Support

Asociația funcționează din 30.06.2004 realizând activități de sprijin și promovare a educației moderne și antreprenorialului, cercetare științifică și consultanță, formare, realizare de publicații, marketing, consultanță și advertising. Asociația oferă servicii de sprijin educațional prin implementarea unor proiecte educaționale transnaționale care vizează tinerii și ofertarea de formare. De asemenea, operează un set de servicii de sprijin pentru din Regiunea subcarpatică și Regiunea Mica Polonie și implementează proiecte de investiție care își propun îmbunătățirea calității serviciilor de sprijin pentru afaceri. Asociația este activă în domeniul cercetării, dedicată proiectelor de cercetare și realizării unor studii de analiză.

Contact
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
P: +48 17 853 66 72
 


The Spanish Confederation of Education and Training Centers

CECE (Confederația Spaniolă a Centrelor Educaționale și de Formare) este o organizație non - profit a angajatorilor din educație înființată în anul 1977. Ea reprezintă un sector educațional larg din Spania, de la grădinițe la universități. Are peste 5.000 de centre educaționale ș i de formare printre membrii săi. Rolurile instituționale ale CECE includ: managementul aducerii la zi a contractelor educaționale; negocierea acordurilor colective din acest sector; reprezentarea sectorului în bordurile colegiilor; prezență instituțională în Spanish Employers’ Organization (CEOE) (Organizația Angajatorilor Spanioli) precum și în organizații internaționale în care are un ril activ, legătura cu autoritățile publice din educație. CECE este membră a următoarelor organizați internaționale: EFVET (European Forum for Technical and Vocational Education and Training), ESHA (European School Headmaster Association) and ECNAIS (European Council of National Associations of Indepe ndent Schools)

Contact
Marqués de Mondéjar
29 - 31, 1ª planta - 28028 Madrid
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 


MITRA

Mittetulundusühing MITRA este o organizație neguvernamentală înființată în Estonia în 2012 de cătr voluntari cu experiență în proiecte europene precum Tineret în Acțiune, NordPlus, EuropeAid, DAPHNE, Parteneriate Grundtvig ș i Leonardo da Vinci. Unul dintre obiectivele MITRA este să implice persoanele dezavantajate – ș omeri, minorități naționale, persoane cu nivel scăzut de educație și persoane fără o pregătire profesional ă în viața activă pentru a - i motiva să învețe și să evite excluziunea socială. MITRA colaborează cu aceste grupuri țintă la nivel local, național și european.

Contact
Pavel Smulski, MITRA president
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 


Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P.

Centrul de sprijin pentru voluntariat V.S.S.P. este o organizație non-profit (membră a National Coordination of Service Centres CSVnet) care funcționează în Torino î n nordul Ita liei din 1997 în conformitate cu reglementările naționale din domeniul voluntariatului (L egea 266 din 11 a ugust 1991; OM din 8 o cto mb r ie 1997). V.S.S.P. oferă servicii gratuite cum ar fi formare, consultanță, sprijin pentru asociațiile de voluntari din Provincia Torino. Gestionează o rețea de peste 1000 de asociații non - profit, oferindu - le instrumentele necesare pentru a - și atinge scopurile.

Contact
Via Giolitti, 21
10123 Torino
800/590000
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 


Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium

Consorțiul Internațional Lectura ș i Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (î n engleză: Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium – RWCT IC; a se vedea www.rwctic.org) este o comunitate globală de educatori care colaborează între ei c u scopul de a spori înțelegerea fiecăruia despre predare și învățare, implicând profesorii și persoanele care învață într - o reflecție critică. Promovăm educația pentru gândire critică la toate nivelurile sistemelor de învățământ în toată lumea. Definim gân direa critică drept o formă de gândire socială independent ă, autonomă, care – pornind de la formularea unor întrebări referitoare la aspecte problematice - oferă argumente raționale în identificarea răspunsurilor și soluțiilor. Gânditorii critici elaboreaz ă propriile soluții și le fundamentează cu argumente convingătoare solide. Ei recunosc faptul că există mai multe soluții posibile și de aceea caută să demonstreze de ce soluția lor preferată este logică și practică (Klooster, 2001)

Contact
Maria Kovacs,executive director
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ariana-Stanca Vacaretu, project manager
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 


Leido Academy

Leido este o rețea națională de organizații din Olanda. Ea se implică în învățarea pe tot parcursul vieții aducând laolaltă persoane care activează în instituții de pregătire și formare profesională și de învățământ superior pentru a facilita comunicarea între e le. Recurgem la o diversitate de activităţi pentru a crea spațiu pentru discuții, rezultatele cărora le publicăm în buletine informative, rapoarte și alte documente pentru a ale aduce la cunoștința publicului larg. Leido a fost înființat în 2003. Manageme ntul rețelei și grupurile de lucru sunt conduse de persoane care lucrează în sectorul de pregătire profesională nu ca manageri, ci ca și coordonatori, profesori, tutori, profesioniști în asigurarea calității, experți în domeniul curriculumului etc. Acest l ucru asigură faptul că discuțiile sunt într-adevăr cu implicații practice, că se contribuie direct la rezo0lvarea problemelor întâmpinate. Acesta este aspectul ca dă nota dominantă rețelei noastre.

Contact
Leido Academy
Postbus 15373
1001 MJ Amsterdam
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.