știri

În cadrul proiectului, începând din noiembrie 2014 și până în ianuarie 2015, în Polonia am realizat interviuri de profunzime cu 15 reprezentanți ai grupului țintă al proiectului, adică persoane foarte vulnerabile la sărăcie și excluziune socială.

Printre participanții în studiu am cuprins persoane fără loc de muncă, cu un nivel de calificare sau de educație redus, familii monoparentale și familii cu mulţi copii, precum și persoane cu nivel redus al venitului. Dintre cei 15 participanți intervievați, 11 persoane erau șomeri, iar 4 aveau loc de muncă, dar venitul pe care îl realizau de la locul de muncă, în opinia respondenților, nu le permitea satisfacerea unei serii de nevoi. Niciunul dintre respondenți nu avea economii, dar aveau datorii. Într-un singur caz, nu aveau nici datorii, nici economii.

Nivelul mediu de venit al întregii gospodării a respondenților era între 300 zł și 3000 zł, dar în cel din urmă caz, venitul pe cap de membru în gospodărie era doar 500 zł, ceea ce făcea gospodăria eligibilă pentru beneficii sociale. În opt cazuri, respondenții trăiau în mediul rural, în cinci în mediu urban cu peste 100.000 de locuitori. În șase cazuri, participanții la studiu erau părinți singuri, iar în alte șase cazuri făceau parte din familii cu mulți copii. În doar unul dintre cazuri, respondentul terminase învățământ superior, dar acest aspect nu se reflecta în obținerea unui venit mai mare (nivelul mediu al venitului în cazul acestei persoane care trăiește la o fermă era doar 900 zł), nici în loc de muncă. În patru cazuri, subiecții aveau doar învățământul primar terminat (absolvent de gimnaziu), iar în patru cazuri, erau absolvenți de învățământ vocațional. Majoritatea respondenților au fost femei (11 persoane).