știri

Olanda

Prezentare generală

TAP este un proiect european finanțat prin Erasmus +, care își propune să lupte împotriva sărăciei sub sloganul „Împreună împotriva sărăciei”. Proiectul este implementat de organizații partenere din Polonia, Estonia, Italia, România, Spania și Olanda. Partenerul din această ultimă țară este rețeaua Leido. Unul dintre obiective este schimbul de experiențe, învățarea împreună și reciprocă pentru dezvoltarea unor produse. Antreprenoriatul în cel mai larg sens este menționat ca unul dintre modalitățile de a combate riscul sărăciei și al excluziunii sociale. Pe pagina web a proiectului, www.tap-project.eu, veți găsi informaţii generale, precum și buletinele informative elaborate de către parteneri.

Întâlnire TAP cu experți olandezi

În data de 1 iulie, echipa de proiect TAP din Olanda a organizat o sesiune de lucru cu patru lectori de la diferite colegii, precum și cu Jo Bothmer, membru în consiliul director al Rețelei Europene Antisărăciei (European Anti-Poverty Network - EAPN) din Olanda. Lectorii participanți au fost Klaas Molenaar (expert în incluziune financiară & antreprenoriat inovator, Universitatea din Haga), Nadja Jungmann (expertă în datorii și colectarea de datorii, Universitatea din Haga), Louis Polstra (piața forței de muncă, Universitatea Hanze, Groningen) și Leni Beukema (management sustenabil al resurselor umane, Universitatea Hanze, Groningen). Fiecare lector este implicat în propriul domeniu de expertiză în aspecte ale combaterii sărăciei și promovării antreprenoriatului.

Obiectivele întâlnirii au fost schimbul de idei pe marginea temelor esențiale ale proiectului TAP și inventarierea contribuțiilor potențiale la activitățile viitoare ale proiectului. De asemenea, Jo Bothmer și membrul echipei de proiect Bert Wissink au prezentat pe scurt materiale pregătite de EAPN Olanda și programul EBC*L Life Management.

Sesiunea de lucru ne-a oferit idei pentru continuarea proiectului TAP, inclusiv niște critici constructive, pe care partenerii olandezi le vor aduce în atenția consorțiului proiectului TAP la întâlnirea din Torino din septembrie 2015.