știri

Transferurile sociale sunt cel mai adesea definite ca „transferuri curente primite de către gospodării în timpul perioadei de referință pentru venit menite să reducă povara financiară a mai multor situații sau nevoi impredictibile, realizate prin scheme organizate colectiv sau în afara unor asemenea scheme de către entități ale guvernului sau organizații non-profit care furnizează servicii pentru gospodării (NPISH)” [1].

Într-o anumită măsură ele servesc direct reducerea sărăciei. Aceste transferuri includ: beneficii care se plătesc familiei; alocații pentru gospodărie; ajutor de șomaj; pensii și asistență socială. În ciuda diversității lor, aceste transferuri joacă un rol important în reducerea sărăciei. Compararea ratei riscului sărăciei înainte de transferuri sociale (toate) în țările cuprinse în proiect, observăm evidenta influență a acestor transferuri asupra reducerii riscului sărăciei (Tabel 1, Grafic 1). În funcție de țară, aceste transferuri reduc rata de risc cu 5,5% (România și Italia) până la chiar cu 10,4% (Olanda).

Tabelul 1. Rata riscului sărăciei, înainte și după transferuri sociale

Țara de reședință Înainte de transferul beneficiilor sociale După transferul beneficiilor sociale
În total Copii sub 18 În total Copii peste 18
Estonia 25,4 27,5 18,5 18,1
Spania 30,0 38,0 20,4 27,5
Olanda 20,8 23,9 10,4 12,6
Polonia 23,0 29,9 17,1 23,2
România 27,8 40,0 22,3 32,1
Italia 24,6 33,6 19,1 24,8

Sursa: proprie, pe baza datelor din EUROSTAT, date pentru anul 2013 (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)

Grafic 1. Comparația dintre indicatorii riscului sărăciei, înainte și după transferuri sociale în ansamblu în gospodării

Sursa: proprie, pe baza prelucrării datelor EUROSTAT, date pentru anul 2013 (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)

Sursă:

[1] http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/definicje-pojec/3202,pojecie.html