știri

În cadrul proiectului „TAP Together Against Poverty” am analizat aspectele sociale ale sărăciei și excluziunii sociale. Unul dintre elementele studiate a fost salariul minim din cele șase țări europene cuprinse în studiu.

Acestea au fost Estonia, Spania, Olanda, Polonia, România și Italia [1]. Analiza a recurs la datele disponibile în baza de date EUROSTAT pentru anii 2004-2015, date luate din ziua 1 ianuarie a fiecărui an raportat. Din analiza datelor, am remarcat o plajă largă a ratelor salariului minim (Graficul 1). Cea mai mare valoare a salariului minim lunar s-a înregistrat în Olanda, unde pe perioada menționată s-a atins media de 1400 Euro. Cea mai mică valoare s-a înregistrat în România, unde media doar a ultimilor doi ani studiați a ajuns la 200 Euro. Ceea ce merită remarcat este că salariul mediu în aceste țări este de 2-3 mai mare decât salariul minim pe economie.

Graficul 1. Salariul minim pe economie pe anii 2004-2015 în șase țări europene

Sursa: EUROSTAT

Unele dintre gospodării aparțin grupului gospodăriilor caracterizate prin intensitate redusă sau foarte redusă a muncii, ceea ce poate conduce la venituri scăzute, deși aceasta nu este o regulă generală. Cazul intensității foarte scăzute a muncii este mai frecvent în gospodăriile fără copii (Tabel 1).

Table 1. Gospodării cu intensitate redusă sau foarte redusă de muncă (în %)

 

Țara Gospodării cu copii Gospodării fără copii
Foarte scăzută Scăzută Foarte scăzută Scăzută
Estonia 2,2 2,9 4,6 1,8
Spania 5,2 5,0 7,2 4,2
Olanda 1,9 2,0 5,8 2,3
Polonia 1,9 4,5 5,5 3,3
România 1,9 4,2 4,0 1,9
Italia 3,4 4,7 3,5 3,6

Source: EUROSTAT, figures for 2013

Procentul total al gospodăriilor caracterizate prin intensitate foarte scăzută sau scăzută a muncii, cu sau fără copii, a ajuns la 11,5% în Estonia. În Spain a fost de 21,6%. În Olanda, acest indicator a înregistrat o valoare de 12%, similar cu România. În Polonia și Italia indicatorul a înregistrat valoarea de 15,2%.

Footnotes:

[1] The statistics do not record minimum wage in Italy.