știri

Sărăcia și excluziunea social sunt fenomene complexe, determinate de numeroase cauze și cu multe manifestări, precum și posibile soluţii, soluţii care însă nu întotdeauna pot fi implementate. Aceste probleme variază în funcţie de țara în care se manifestă. Rapoartele de cercetare pe care le-am elaborat privesc problema sărăciei și a excluziunii sociale din puncte de vedere diferite: din perspectiva persoanelor în risc de sărăcie, precum și din perspectiva instituțiilor de bunăstare socială.

 

Prima publicație, „Sărăcie și excluziune socială în câteva țări europene”, cuprinde constatările studiului realizat pe un grup de persoane în sărăcie și excluziune socială sau în risc de a ajunge în astfel de situații în șase țări europene: Estonia, Spania, Olanda, Polonia, România și Italia. Raportul abordează pe scurt aspectele teoretice ale problematicii și diferențele care rezultă din diferitele definiții acceptate în aceste țări. Elementul cheie al publicației este însă analiza problemelor așa cum au fost percepute de către participanții la anchetă.

Una dintre participantele la anchetă a afirmat:

„Situația mea este dificilă, pentru a-mi asigura cele de bază adun fier vechi, sticle și cu banii pe care îi iau plătesc chiria, curentul, gazul. Este foarte umilitor. […]. Nu toți acceptă să caut prin gunoaie și își pun copiii să mă sâcâie, este foarte jenant". [Femeie, 55 ani]

Acest scurt fragment ne arată complexitatea situațiilor prezentate în studiu. Unul dintre scopurile acestei publicații a fost evaluarea posibilelor măsuri preventive, inclusiv fezabilitatea dezvoltării abilităților antreprenoriale în rândul respondenților. Opiniile respondenților au fost principalele surse de informaţii pentru cercetători pentru a verifica eficiența potențială a acestei abordări de depășire a sărăciei și excluziunii sociale. Cercetarea a indicat anumite preferințe și moduri de gândire, funcție de disponibilitatea sprijinului. Cu cât sistemul bunăstării este mai orientat spre beneficiar, cu atât mai mare încrederea în succesul acestei forme de sprijin. În acest sens, a fost relevantă și gravitatea situației respondenților. Ținând cont de natura soluției propuse – dezvoltarea abilităților antreprenoriale – referentul științific al publicației a fost dl. prof. dr. ing. Leszek Woźniak de la Rzeszow University of Technology, unul dintre cei mai larg recunoscuți experți în domeniul antreprenoriatului.

Cea de-a doua publicație a abordat modelele existente de securitate socială, cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor care trăiesc în sărăcie și excluziune socială și de a propune soluții. Publicația „Modele de securitate socială în câteva țări europene” prezintă nu doar soluții acceptate în toate aceste țări, dar indică și aspecte de care ar trebui să se țină cont pentru a înlesni îmbunătățirea situației. Acest raport a fost elaborat pe baza unei anchete realizate cu asistenți sociali, decidenți din domeniul asistenței sociale etc. Declarațiile, comentariile și sugestiile lor au fost cântărite atent la formularea recomandărilor. Participanții la anchetă au fost solicitați să își exprime părerea despre modul în care dezvoltarea abilităților antreprenoriale ar putea fi benefică pentru persoanele în situație de sărăcie și excluziune socială și care ar fi cea mai bună modalitate de dezvoltare a acestor abilități. Referentul științific al acestui raport a fost prof. Giancarlo Rovati de la Catholic University of the Sacred Heart din Milano.

Ambele rapoarte sunt disponibile atât în versiune tipărită, cât și în versiune electronică.

Download:

“Sărăcie și excluziune socială în câteva țări europene” Download

“Modele de securitate socială în țările europene selectate” Download