știri

În 21-25 septembrie 2015, un grup de formatori din partea celor șase parteneri de proiect TAP au participat la o activitate de formare comună la Torino. Acest eveniment de dezvoltare profesională a fost dedicat în principal învățării cu scopul pregătirii a două programe de formare adresate celor două grupuri țintă ale proiectului TAP.

 

În urma celor învățate la Torino, vom dezvolta un program de formare pentru persoanelor aflate în stare de sărăcie și excluziune socială sau în situația de risc de a deveni sărace/ excluse social, iar al doilea program de formare se va adresa decidenților din sfera asistenței/ bunăstării sociale. Ambele programe de formare au fost schițate în cursul formării de 5 zile, urmând ca aceste schițe să fie dezvoltate în continuare pentru a ajunge la un curriculum comun al formărilor ce vor avea loc în anul al doilea al proiectului TAP În timpul activității de formare, participanții au avut ocazia să afle despre conceptualizări ale antreprenoriatului, despre diverse modalități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Au avut loc prezentări de programe existente – de exemplu, partenerul olandez a prezentat un program numit Managementul abilităților de viața, care este un program de formare implementat în mai multe țări. De asemenea, au avut loc activități de tip atelier de lucru, unde participanții au dezbătut care sunt obiectivele, conținuturile, activitățile, metodele sau strategiile și evaluarea potrivite pentru cele două categorii de programe de formare. În cadrul acestor ateliere, participanții au avut ocazia să schimbe idei, să își îmbogățească înțelegerea asupra conceptului de antreprenoriat, a competențelor care se circumscriu de regulă acestui domeniu, să dezbate forme de evaluare fezabile, timpul de formare necesar, profilul mai specific al participanților etc. Pe lângă activitățile de tip atelier de formare, în timpul celor cinci zile de învățare în comun, participanții au găsit timp de întâlniri cu organizații membre ale VolTo, de vizitare a unor obiective relevante de interes – întreprinderi sociale – și, nu în ultimul rând, au folosit serile pentru socializare și sudarea echipei de proiect. Ca urmare, întâlnirea de la Torino ne-a îmbogățit nu doar cognitiv, ci ne-a ajutat și să întărim relațiile de parteneriat între organizațiile reprezentate.