știri

În proiectul „TAP-Împreună împotriva sărăciei", implementat într-un parteneriat european și finanțat de Comisia Europeană (în cadrul programului Erasmus+), analizăm în mod repetat fenomenul sărăciei și excluziunii sociale. Datele disponibile în acest domeniu provin adesea din cercetare socială. Unul dintre aceste exemple este portalul Eurofound, pe care sunt publicate datele colectate Agenda Uniunii Europene (www.eurofound.europa.eu).

În Sondajul european privind calitatea vieții 2012 s-au inclus întrebări cu privire la nivelul de trai și la lipsuri, la felul în care oamenii reușesc să se descurce de la o lună la alta. Datele prezentate pe portal ne permit să grupăm răspunsurile în funcție de diferitele categorii de venit ale respondenților. Ținând cont de tema proiectului TAP, am ales să ne uităm la persoanele cu cele mai mici venituri. Respondenții au putut alege un răspuns dintre șase opțiuni: cu mare dificultate, cu dificultate, cu unele dificultăți, destul ușor, ușor, foarte ușor. Analizând răspunsurile oferite doar pentru extreme, adică „cu mare dificultate" și "foarte ușor", am observat diferențele imense în acest sens între țările europene (Figurile 1 și 2).

Figura 1. Distribuția procentuală a gospodăriilor care au ales „cu mare dificultate"

Sursă: grafic realizat de autor pe baza datelor preluate de la www.eurofound.europa.eu

 

Figura 2. Distribuția procentuală a gospodăriilor care au ales „foarte ușor"

Sursă: grafic realizat de autor pe baza datelor preluate de la www.eurofound.europa.eu

 

În medie, 20% din gospodăriile europene au indicat faptul că se descurcă cu foarte mare dificultate de la o lună la alta (în medie 19,6%). În unele țări, cum ar fi Grecia, România, Slovacia sau Lituania, rata a fost semnificativ mai mare (51,5% în Grecia, 38,2% în România, 35,6% în Slovacia și 32,1% în Lituania). Mai puțin de 2,3% din gospodării, în medie, consideră că la dacă ar avea cel mai mic venit în gospodăria ar putea să își satisfacă nevoile foarte uşor. Răspunsul median în acest caz a fost de doar 1,4%. Această categorie a depăşit 10% numai în Danemarca și Suedia (12,1% și respective 10,2%). În unele dintre țările analizate, acest răspuns nu a fost ales deloc, astfel că în funcție de respondenți această situație nu pare să fie posibilă deloc (în Muntenegru, Ungaria, Lituania, Malta, Slovacia și Portugalia). În țările partenerilor de proiect, redăm situaţia acestor răspunsuri în tabelul de mai jos (Tabelul 1).

 

Tabel 1. Răspunsul în categoriile analizate în țările partenerilor de proiect.

Țara Cu mare dificultate Foarte ușor
Estonia 19,6 0,8
Spania 24,6 1,6
Olanda 11,9 3,5
Polonia 24,7 1,2
România 38,2 0,9
Italia 17,7 0,8

Sursa: table realizat de autor pe baza datelor preluate de la www.eurofound.europa.eu