știri

În 7-8 iulie 2016 a avut loc întâlnirea finală a partenerilor de proiect în Zoetermeer (Țările de Jos), găzduită de Academia Leido. Principala temă pe agendă a fost trecerea în revistă a situației implementării activităților de formare „Metodologia programului de formare pentru persoane expuse riscului sărăciei și excluziunii sociale" și „Metodologia programului de formare pentru factori de decizie și practicieni din domeniul protecției sociale", precum și a întregului proiect.

Partenerii de proiect au prezentat progresul realizat în implementarea atelierelor pentru persoanele expuse riscului sărăciei și excluziunii sociale (sub acțiunea O3), precum și cele dedicate decidenților și practicienilor din domeniul asistenței sociale (sub acțiunea O4). În toate țările partenere, atelierele au fost bine primite de către beneficiari, care au subliniat utilitatea acestor ocazii de învățare.

Partenerii au alocat timp pentru a discuta aspecte legate de evaluare și diseminare, dat fiind că proiectul s-a bucurat de interes pe plan internațional, care s-a reflectat prin participarea unor parteneri la reuniuni și conferințe organizate de Rețeaua Europeană Anti-Sărăcie (REAS). În mod similar, autoritățile publice din țările partenere au manifestat interes față de rezultatele cercetării și concluziile atelierelor de lucru, aspect reflectat și de întâlnirea de lucru care a avut loc în cadrul acestei reuniuni. În a doua zi a reuniunii, participanții s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Olandez pentru Afaceri Sociale și Angajabilitate, cu care au purtat o discuție interesantă despre bune practici europene în domeniul combaterii sărăciei și excluziunii sociale.